Livsstilsekspertuddannelse

DER FINDES INGEN EGENTLIG UDDANNELSE TIL LIVSSTILSEKSPERT
Det tætteste man er kommet det i Danmark var Den Danske Reklameskoles uddannelse i Strategisk Planning, som ophørte med skolen. En étårig uddannelse, der var en overbygning på typisk en cand.merc. uddannelse eller en HD inden for afsætningsøkonomi. Her blev de studerende trænet i at ”læse” markedet, virksomhederne og forbrugeren ved hjælp af teknikker fra både organisationsteori, adfærdsteori, psykologi, sociologi og antropologi.
 
I dag er den uddannelse, der kommer tættest på en cand. merc. i branding.
 
HAR DU ANTENNERNE UDE OG SKRUEN I VANDET?
Det kræver desuden et særligt talent, at blive livsstilsekspert eller trendspotter, som er i samme boldgade. Der findes en række værktøjer som gør dig i stand til at arbejde med tidens trends. En god forståelse af tendenserne i samfundet kræver, at man har et åbent sind og en grundlæggende basisviden, som gør, at man kan perspektivere og forklare tilstande ud fra en dybere sammenhæng. Derudover kan man læse sig til meget, men det vigtigste er, at man er opmærksom og lytter til sine omgivelser.
 
HER ER TRENDSPOTTERNES 10 VIGTIGSTE ARBEJDSREDSKABER IFØLGE PEJ-GRUPPEN
Læs
Lyt/se
Surf
Rejs
Bemærk forskelligheder
Spørg
Diskuter/del viden
Systematiser
Sorter
Perspektiver

"Opskriften på at blive en ”trendanalytiker” er forholdsvis enkel, men alligevel ret svær at anvende i praksis og få omsat til noget håndgribeligt. Anvendelsen af de rette arbejdsredskaber er en tidskrævende proces, og for at få det optimale udbytte ud af sin forskning skal man helst oparbejde nogle faste rutiner. Der er ikke nogen helt fasttømret ”opskrift” på, hvordan man bedst arbejder med værktøjerne – kun rutinen og erfaringen kan bringe den form for klarsyn!"